Podmínky služby naposledy modifikované 24.6.2012 v 00:00

IMG Upload-GTA San Andreas CZ si vyhrazuje právo odstranit nebo nahradit všechny soubory, které ohrožují bezpečnost serveru nebo jsou jinak nebezpečné. Následující typy souborů nesmí být nahrány za žádných okolností:

Nahrávání jakéhokoliv typu z výše uvedených souborů, bude mít za následek:

To bude v platnosti okamžitě po zjištění případných porušení výše uvedených podmínek, s věčným trváním, na základě rozhodnutí IMG Upload-GTA San Andreas CZ. Je-li soubor odstraněn, nesmí uživatel nahrát soubor znovu.

Právní podmínky:

Tyto smluvní podmínky se mohou měnit bez předchozího upozornění. Pomocí IMG Upload-GTA San Andreas CZ, uživatel souhlasí s tím, že nezahrnuje IMG Upload-GTA San Andreas CZ do jakéhokoliv typu soudního řízení nebo přistoupíme k podniknutí právních kroků proti uživateli za porušování těchto podmínek služby. IMG Upload-GTA San Andreas CZ nenese žádnou právní odpovědnost za obsah souborů, které jsou nahrány na IMG Upload-GTA San Andreas CZ jednotlivými uživateli a bude spolupracovat s právními orgány a vládními subjekty v případě, že nahrané soubory jsou považovány v rozporu s těmito Podmínkami služeb.

Všechny soubory jsou © jejich příslušných vlastníků. Všechen ostatní obsah je © IMG Upload-GTA San Andreas CZ. IMG Upload-GTA San Andreas CZ není odpovědný za obsah žádných nahraných souborů.